Trobada a Palma

 

Aquí hi són 2 dels productes finals de la trobada a Palma realitzats
pels alumnes dels 3 instituts participants als Comenius: